X
تبلیغات
علوم تجربی و ریاضی ابتدایی

علوم تجربی و ریاضی ابتدایی

بررسی و نقد کتب دوره ابتدایی

دانستنی ها برای معلم

دانستنی ها برای معلم

كتاب علوم تجربی پایه اول دبستان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  90/09/23ساعت 8:50 PM  توسط مهدی حقیقی فرد  | 

بررسی علوم اول دبستان پنج فصل اول

فصل اول:  ما و اطراف ما

درس در یك نگاه:

 در فرایند آموزش این درس به اهمیت استفاده از حواس در شناسایی محیط اطراف پی می برند و با انجام فعالیت هایی با نقش حواس مختلف آشنا می شوند و مهارت مشاهده در آن ها تقویت می شود.

هدف های این درس:

دانستنی ها و مهارت ها:

- از حواس خود در شناسای محیط اطراف استفاده كند.

- اجسام را از نظر شكل ظاهری ، صدا، بو، مزه، رنگ، اندازه و ویژگی های ظاهری مقایسه و طبقه بندی كند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  90/09/23ساعت 8:12 PM  توسط مهدی حقیقی فرد  | 

مفاهیم ریاضی در دوره ابتدایی

عنوان مقاله: مفاهیم ریاضی در دوره ابتدایی 
نویسنده : معدی حقیقی
« شد معلم » شماره 87

مفاهیم ریاضی در دورهء ابتدایی

مهدی حقیقی

در دوره ی ابتدایی در کلاس اول دبستان دانش ‏آموزان چند ماهی‏ نمی‏ توانند فارسی را بخوانند و بنویسند و هنگامی که به آنها ریاضی تدریس می‏ شود، با عادات و مفاهیمی روبرو هستند که‏ بخش هایی از آنها را نمی‏ فهمند. ازاین‏ رو بهتر است پیش‏ از تدریس‏ دقت کافی به‏ عمل آید که اگر ناچار شد واژه‏ای ریاضی به‏ کار برد، حتما آن واژه را به‏ دقت تعریف کند و معنی و مفهوم آن را با نشان‏ دادن شکلی برای دانش‏ آموز مشخص کند.در کلاس های دوم و سوم‏ دبستان نیز حتما باید واژه‏ هایی را که به کار می‏ب رید معنی آنها برای‏ دانش آموزان مشخص باشد. دانش ‏آموز در کلاس دوم دبستان‏ ممکن است عمل کم کردن دو عدد را با افعالی نظیر کم کنید، از هم‏ کم کنید، اختلاف آنها را به‏ دست آورید و...شنیده باشد.درنتیجه‏ وقتی‏ که تفریق کنید برایش گفته شود سردرگم می‏ شود باید عمل‏ تفریق کردن نیز برایش تعریف شود و دقت شود که پیش‏ از آن که‏ تمرین های متعددی حل شود آموزگار محترم عمل تفریق کردن را برایشان شرح دهد و بگوید که معنی آن با کم کنید،...منها و...یکی‏ است.

نشانه‏ ها و علامت هایی که در ریاضی به کار می‏ روند نیز ممکن‏ است اسامی مختلفی داشته باشند. برای مثال علامت ×(ضربدر)، که گاهی به آن نماد گفته ‏اند تنها یک علامت ریاضی است امّا خود علامت یک مفهوم ریاضی است که در ریاضیات دوره ی دبستان حتما باید تعریف شود که به چه چیزی علامت گفته می‏ شود. از این رو بهتر است نخستین مفاهیم ریاضی در دورهِ ی دبستان به‏ یک ‏صورت آورده‏ شوند. سپس روی افعال ریاضی دقت شود که افعال یکسانی به کار برده شود و اگر نیاز بود که چند فعل برای یک عمل ریاضی به کار رود آن افعالی که برای دانش‏ آموز گفته نشده است توضیح داده‏ شود و نیز هم‏چنین برای واژه‏ هایی که ممکن است جدید و نو باشند.در این مقاله سعی می‏کنیم نمونه‏ای از این واژه ‏ها را بیاوریم‏ و آنهایی را که نیاز به تعریف دارند برایشان تعریفی هرچند مختصر ذکر کنیم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  90/09/22ساعت 3:18 PM  توسط مهدی حقیقی فرد  | 

رواق منظر چشمم آشیانه توست .....


+ نوشته شده در  90/09/22ساعت 2:37 PM  توسط مهدی حقیقی فرد  | 

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی اول ابتدایی
عنوان تحقیق : تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی 91-90  از لحاظ توجه به روابط اجتماعی

 

·         موضوع مورد بررسی : میزان توجه و نگرش کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی به روابط اجتماعی

·        مقدمه :

این مقاله، به بررسی و تحلیل محتوای  کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی ،  از لحاظ توجه به روابط اجتماعی می پردازد. ازروش تحلیل محتوابه عنوان یکی ازروشهای توصیفی تحقیق درعلوم انسانی، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی است. ابزارمورداستفاده در این مقاله چک لیست می باشد. مقوله های اجتماعی  مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از، 1 -    سواد بهداشتی 2- محیط زیست   3 -    تقویت «مهارت های زندگی»  4-  آگاهی وتوجه  (دقت)    5-   كسب تجربه و مهارت  تجزيه و تحليل      (خلاقیت)  6-  مشارکت مدنی، درنظرگرفته شده است.

یافته های این پژوهش پس ازتحلیل محتوا حاکی ازآن است که میزان به کارگیری كسب تجربه و مهارت  تجزيه و تحليل تفاوت معنی داری با دیگر مقوله ها وجود دارد.همچنین از مقوله های سواد بهداشتی و مشارکت مدنی  به میزان کمتری درعلوم تجربی پایه اول ابتدایی بهره گرفته شده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  90/09/19ساعت 9:24 PM  توسط مهدی حقیقی فرد  |